"Budując nowe zielone moce jesteśmy otwarci na różne możliwości. Poszukujemy projektów z pozwoleniami na budowę, okazji do akwizycji, a także wykorzystujemy tereny należące do grupy. Inwestycje w OZE stanowią istotny element Zielonego Zwrotu Taurona. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW" - powiedział p.o. prezesa Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Budowa farmy Choszczno I rozpoczęła się w lutym 2020 roku. Montaż ponad 16 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w lipcu i trwał pięć tygodni. Wykonano również prace elektryczne, takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

TAURON uruchomił farmę fotowoltaiczną w gminie Choszczno / Materiały prasowe

"Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi około 6 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona w Choszcznie farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych. Elektrownia będzie działać do 2045 roku" - czytamy dalej.

W lutym rozpoczęły się także prace budowlane przy drugiej farmie fotowoltaicznej w Choszcznie. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje elektrownia o mocy 8 MW, a pierwsza energia elektryczna z tej instalacji popłynie jeszcze w 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne w Choszcznie osiągną łączną moc 14 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.