"Naczelną zasadą jest to, by nakłady były niższe lub równe wysokości generowanej EBITDA. Zakładamy oczyszczoną EBITDA porównywalną jak w roku 2020. Jeśli popatrzymy na liczby, to EBITDA będzie niższa. Zakładamy, że wydatki inwestycyjne będą dopasowane do tego poziomu" - powiedział Wadowski podczas telekonferencji.

"Zakładamy niższe wydatki w obszarze konwencjonalnego wytwarzania, chcemy w większym stopniu koncentrować się na odnawialnych źródłach energii. Tego może jeszcze nie będzie dobrze widać w tym roku, ponieważ część tych inwestycji jest rozłożona w czasie, natomiast struktura będzie zmierzała w kierunku zielonym" - dodał prezes.

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 4 mld zł. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 908 mln zł), natomiast w segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1 336 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)