"Zgodnie z nowym brzmieniem umowy spółki, PEJ sp. z o.o. realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegające w szczególności na przygotowaniu procesu inwestycyjnego i pełnieniu roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz wsparciu administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w tym w wyborze jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Wprowadzone zmiany mają bezpośredni związek z podpisaną w marcu umową sprzedaży 100% udziałów w PGE EJ 1 przez koncerny PGE, Enea, KGHM i Tauron na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 maja 2021 r., prawa z udziałów wobec spółki wykonuje w imieniu Skarbu Państwa pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, podano także.

Reklama

"Polityka energetyczna Polski do 2040 r." przewiduje, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.