BlackRock Inc., największa na świecie firma zarządzająca aktywami, we współpracy z Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc oraz Azjatyckim Bankiem Rozwoju (ADB) chcą kupić elektrownie węglowe w Azji, eksploatować je przez jakiś czas i zamknąć jeszcze przed planowanymi terminami – wynika z wiedzy informatorów agencji Bloomberg.

Propozycje, które są omawiane razem z Azjatyckim Bankiem Rozwoju i firmą Prudential Plc., obejmują zakup elektrowni węglowych w krajach rozwijających się. O planie jako pierwsza poinformowała agencja Reuters.

Reklama

ADB nie mógł potwierdzić, że wymienione instytucje są partnerami w ramach tego przedsięwzięcia. Przedstawiciel Citi odmówił komentarza, zaś HSBC i BlackRock jeszcze nie odpowiedziały na maile z prośbą o komentarz.

Zakup i eksploatacja elektrowni przy niższych kosztach kapitału niż jest to obecnie możliwe w przypadku operatorów komercyjnych pozwoliłoby Azjatyckiemu Bankowi Rozwoju oraz partnerom na wygenerowanie podobnych zysków w krótszym czasie, a to z kolei ułatwiłoby wcześniejsze zamknięcie siłowni węglowych – donosiła agencja Reuters.

Finansowanie dla planu ADB ma pochodzić zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych, choć nie określono jeszcze konkretnych celów – skomentował Ahmed M Saeed, wicedyrektor w ADB na region Azji Wschodniej, Azji Południowo-wschodniej i Pacyfiku.

Azjatycki Bank Rozwoju prowadzi obecnie dyskusje w tej sprawie z rządami Wietnamu, Indonezji oraz Filipin. Pilotażowa, duża transakcja zakupu elektrowni węglowej jest przewidziana na przyszły rok – zapowiedział Saeed.

Jak wyjaśnił wicedyrektor z ADB, powodzenie planu będzie zależało od tego, czy kraje nie będą chciałby zastąpić wycofywanego węgla innym paliwem kopalnym. Ramy czasowe określone na 15 lat pozwolą na wystarczające zaplanowanie działań i pomogą unikąć takich problemów, jak nagła utrata dostępu do ogrzewania w biednych regionach.

Na początku tego roku przedstawiciele Citi spotkali się z dużymi inwestorami instytucjonalnymi w Londynie, gdzie przedstawiono narzędzie służące do zakupu elektrowni węglowych i zamknięcie ich do 2045 roku.

W wielu krajach Azji węgiel pozostaje głównym źródłem energii. Chiny i Indie odpowiadają za 2/3 globalnego popytu na ten surowiec. Przewiduje się, że zużycie węgla na kluczowych rynkach będzie rosło jeszcze przez kilka lat, a ilość energii uzyskiwanej ze spalania węgla ma osiągnąć swój szczyt w 2022 roku – wynika z prognoz Międzynarodowej Agencji Energii.