Wiceminister klimatu i środowiska, Piotr Dziadzio podkreślił, że jednym z kierunków, jaki wyznacza Polityka Surowcowa Państwa, jest wzmocnienie prawnej ochrony złóż kopalin w Polsce.

"Jest to bardzo ważne, aby złoża kopalin, które będą kluczowe dla Polski i gospodarki, były prawnie chronione. Nie podlegały np. trwałej zabudowie, która uniemożliwi ich eksploatację. Dlatego też przygotowujemy projekt Prawa górniczego i geologicznego, w którym chcemy pójść na pewien kompromis" - powiedział Dziadzio.

Jak wyjaśnił, nowe przepisy mają zabezpieczyć złoża tak, aby - o ile jest to możliwe - nie były trwale zabudowane, zurbanizowane. Z drugiej strony mają być uwolnione tereny, na których eksploatacja nie jest prowadzona, planowana bądź na razie nie jest planowana.

"Chcemy oddzielić obszary, które w żadnej mierze nie mogą być zabudowane, od tych gdzie pewnego rodzaju zabudowa może być dopuszczona. Chcemy dopuścić możliwość stawiania farm fotowoltaicznych na właśnie takich terenach. Instalacje PV nie są trwale związane z gruntem i mają swoją żywotność 15-25 lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu z jednej strony zabezpieczymy złoże, a po drugie będziemy rozwijać potencjał odnawialnych źródeł energii" - poinformował wiceminister.

Reklama