"Norweski Dyrektoriat ds. Ropy dosłownie wczoraj wydał firmie Repsol, operatorowi złoża Yme, zgodę na uruchomienie produkcji, co przybliża nas do rozpoczęcia wydobycia z tego złoża przed końcem 2021 roku" - powiedział Zengteler podczas telekonferencji.

Udział Grupy Lotos w produkcji złoża Yme ma wynieść docelowo ok. 5 tys. baryłek dziennie.

W II kwartale wydobycie Grupy Lotos wyniosło 19 374 baryłek dziennie, w porównaniu do 20 817 baryłek dziennie w II kwartale 2020 r. i 18 578 baryłek dziennie w poprzednim kwartale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Reklama