"Przedmiotem zgłoszenia do Prezesa UOKiK jest koncentracja polegająca na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach. Zgłaszający zajmują się produkcją i obrotem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej" - informuje UOKiK.

Wniosek dotyczący koncentracji wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 28 października tego roku.

Grupa Kapitałowa PGE jest przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego, które gwarantuje dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Sprzedaje rocznie ponad 40 TWh energii.

Grupa Tauron dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 milionów klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce.