Kilka stowarzyszeń portugalskich ekologów wydało oświadczenia zaznaczając, że nasilenie się zjawiska może prowadzić do nielegalnego wycinania drzew. Podkreślają także szkodliwy wpływ dymu, który może przyczynić się do wzrostu schorzeń układu oddechowego.

Coraz częstsze używanie kominków w Portugalii wywołane rosnącymi cenami energii potwierdza lizboński ekonomista Miguel Monteiro.

"Portugalska prowincja powróciła już niemal całkowicie do używania drewna jako opału, zaś w miastach kominki powracają właśnie do łask" - powiedział PAP Monteiro.

Ekonomista zaznaczył, że szybki wzrost cen energii elektrycznej i gazu zbiega się z zaplanowanymi na 30 stycznia wyborami parlamentarnymi w Portugalii, a w kampanii wyborczej coraz częściej pojawiają się postulaty zmniejszenia opodatkowania tych nośników energii.

"Obciążenia te stanowią już ponad 60 proc. ceny energii w Portugalii" - podkreślił Monteiro.