Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką - poinformowały też spółki.

Dodano, że na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

"Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG" - podano.

Prezes UOKiK: Możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu

Reklama

Po przeprowadzonym postępowaniu i wnikliwej analizie rynku możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu - powiedział w środę prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu" - poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak powiedział, Urząd na bieżąco pozostawał "w kontakcie z Komisją Europejską, która obdarzyła nas tym zaufaniem, gdzie również wyjaśniamy wspólnie i wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o postępowanie prowadzone dotyczące usługi biletowania, a zatem właśnie udostępniania tej infrastruktury magazynowej i usługi, która dzisiaj jest świadczona przez PGNiG".

Wskazał, że chodzi o to, by zapewnić pełen dostęp na niedyskryminujących warunkach dla podmiotów trzecich, które zajmowałyby się i portem i dystrybucją gazu ziemnego na terenie Polski.

"Jest to pozytywna informacja dla konsumentów, ale także przedsiębiorców, którzy dzisiaj, bądź w przyszłości chcieliby działać na tym rynku" - podkreślił.

Warunek przejęcia PGNiG przez PKN Orlen: Co najmniej 10-letnia umowa z OSMG

Warunkiem zgody Prezesa UOKiK na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen jest zawarcie co najmniej 10-letniej umowy, powierzającej spółce Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu funkcję Operatora Systemu Magazynowania Gazu (OSMG) - wynika z komunikatów spółek.

Wyznaczony przez Prezesa UOKiK środek zaradczy dla przejęcia zobowiązuje do zbycia na rzecz niezależnego inwestora kontroli nad spółką Gas Storage Poland oraz zawarcia przez połączony podmiot co najmniej 10-letniej umowy powierzającej Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OSMG) - podały PGNiG i PKN Orlen.

Obecnie magazyny gazu są własnością PGNiG, a operatorem tych magazynów jest spółka Gas Storage Poland, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG.

Obajtek: Połączenie PKN Orlen i PGNiG to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

PKN Orlen otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie z PGNiG.

"To już kolejny, po wyborze przez PKN ORLEN partnerów do realizacji środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy LOTOS, kamień milowy osiągnięty w procesie budowy koncernu multienergetycznego. W efekcie powstanie silny, zintegrowany podmiot, ze zdywersyfikowanymi obszarami działalności, wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne Polski" - podał w komunikacie płocki koncern.

Jak zauważył, warunkiem postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z Grupy PGNiG, będącej operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce. Nabywca będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa UOKiK i będzie musiał spełnić kryteria umożliwiające zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN ORLEN, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach" - ocenił Obajtek.

"Na tę decyzję nie czekaliśmy z założonymi rękami. Równolegle prowadziliśmy prace, aby przygotować cały proces od strony organizacyjno-technicznej. Dzięki temu PKN ORLEN połączy się z PGNiG do końca 2022 r. Bezpieczeństwo energetyczne musi być związane z procesem transformacji energetycznej. Dlatego w ciągu ostatnich czterech lat podjęliśmy decyzję o inwestycjach w modernizację istniejących aktywów i zainicjowaliśmy nowe projekty wzmacniając nasze kompetencje w obszarze petrochemii, energetyki oraz badań i rozwoju. Dzięki temu teraz jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia transformacji energetycznej, z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron – dodał.

W komunikacie PKN zaznaczył, że decyzja została uwarunkowana sprzedażą spółki Gas Storage Poland, operatora systemu magazynowego gazu ziemnego, z Grupy PGNiG. Propozycja środka zaradczego została przygotowana z dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego do odbiorców w Polsce. Nabywca spółki, będącej operatorem magazynów, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa UOKiK. Zgodnie z kryteriami zawartymi w decyzji regulatora, nowy właściciel będzie musiał zagwarantować, że działalność operatora będzie realizowana z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nabywca nie będzie mógł też należeć do grupy kapitałowej, która zajmuje się obrotem gazem ziemnym.

Magazyny gazu są własnością PGNiG, a po transakcji ich właścicielem będzie połączony koncern. W wyniku wdrożenia środka zaradczego zmieni się jedynie właściciel Gas Storage Poland, która do tej pory funkcjonowała w ramach Grupy PGNiG. Spółka, jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom. Przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania dodatkowo wzmacniają zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją PKN ORLEN i PGNiG.

"Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK kończy etap pozyskiwania niezbędnych zgód i uprawnia PKN ORLEN do przeprowadzenia planowanego połączenia. Do czasu jego finalizacji PKN ORLEN i PGNiG pozostaną osobnymi firmami, które będą kontynuować współpracę nad realizacją transakcji. Równolegle, już od wielu miesięcy PKN ORLEN wspólnie z PGNiG realizują kompleksowy program mający na celu przygotowanie spółek do bezpiecznego i skutecznego połączenia. Na bieżąco prowadzone są też rozmowy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Grupie PGNiG, co gwarantuje przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla pracowników" - podał PKN w środę.

W komunikacie zaznaczono, że połączenie PKN Orlen z PGNIG i Grupą LOTOS, a wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad 100 mln klientów w Europie Środkowej. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i ich przewagach kompetencyjnych. Integracja aktywów pozwoli na zwiększenie skali działalności i poprawę stabilności finansowej. Tylko silny koncern będzie w stanie realizować inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpisujące się równocześnie w wizje zeroemisyjnej gospodarki.

Płocki koncern przypomniał, że struktura transakcji została przedstawiona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie PKN ORLEN zostanie zwiększony.

Obajtek: PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r.

PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r. - zadeklarował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W środę Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę dla tej transakcji.

Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu - oświadczył Obajtek, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Jak dodał, "finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach".

Sasin: Zgoda UOKiK otwiera ostatni etap budowy multienergetycznego koncernu

Zgoda UOKiK na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen otwiera ostatni etap budowy multienergetycznego koncernu - powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin. Podkreślił, że nowy podmiot będzie skupiał w zakresie swojego działania strategiczne surowce energetyczne.

Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen - podały w środę spółki. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu.

Jak podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, jest to historyczny dzień dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. "Wraz z decyzją UOKiK otwieramy, można powiedzieć, ostatni etap budowy multienergetycznego koncernu. Przed tą decyzją była decyzja Komisji Europejskiej o zgodzie na połączenie Orlenu z Lotosem. Wcześniej było przejęcie przez Orlen spółki Energa. W tej chwili wraz ze zgodą na przejęcie przez Orlen PGNiG ten ostatni element budowy koncernu ulega domknięciu" - zaznaczył minister aktywów państwowych.

Przypomniał, że koncepcja stworzenia koncernu jest realizowana od kilku lat. Podkreślił, że nowy, duży podmiot, który finalnie będzie skupiał cztery spółki (PKN Orlen, Lotos, Energę i PGNiG) obejmie strategiczne surowce energetyczne. "Zarówno ropa jak i gaz będą w przedmiocie działania koncernu, który będzie w stanie reagować na niestabilną sytuację, która obecnie jest na rynkach surowców energetycznych" - wskazał Sasin.

Sasin: Ambicją rządu jest odejście od zakupu surowców energetycznych z Rosji

"Ambicją naszego rządu jest odejście od zakupu surowców energetycznych z Rosji. I to niezależnie od ewentualnych sankcji, które mogłyby być na ten segment dostaw nałożone przez naszych europejskich partnerów" - powiedział w środę Sasin na konferencji prasowej dotyczącej zgody UOKiK na połączenie PKN Orlen z PGNiG.

Wicepremier przypomniał, że "wiele lat temu podjęto działania, które z końcem tego roku będą sfinalizowane, które spowodują, że całkowicie uniezależnimy się od dostaw gazu ziemnego z Rosji". W tym kontekście Sasin wskazał budowę gazociągu Baltic Pipe i rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu.

"Kolejne inwestycje, które również planujemy (...) spowodują, że gaz rosyjski nie będzie nam potrzebny do tego, żeby polskie zapotrzebowanie zaspokoić" - wskazał Sasin.

Jak dodał, prowadzone są "intensywne działania w tym zakresie jeśli chodzi o ropę naftową". "Ten duży podmiot, ten duży koncern multienergetyczny będzie w stanie dużo skuteczniej pozyskiwać nowe kontrakty, wchodzić na nowe rynki, skąd mógłby pozyskiwać surowce energetyczne, temu również służy ta fuzja" - powiedział Sasin.

Sasin: Udział Skarbu Państwa w nowym koncernie multienergetycznym wyniesie blisko 50 proc.

Poziom własności Skarbu Państwa w nowym koncernie multienergetycznym powstałym po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen wyniesie blisko 50 proc. - powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin, wskazując, że dokładne dane zostaną podane po zrealizowaniu fuzji.

Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen - podały w środę spółki. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu.

"Jeśli chodzi o strukturę transakcji, naszym założeniem jest to, że w wyniku tych połączeń zarówno jeśli chodzi o Lotos, jak PGNiG, wzrośnie udział własności Skarbu Państwa w tym nowym podmiocie. Przypomnę, że jeśli chodzi o Orlen, to ten bezpośredni udział Skarbu Państwa w strukturze własnościowej Orlenu jest zaledwie w tej chwili na poziomie 27 proc. Chcielibyśmy wzmocnić również bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez wzmocnienie tego państwowego akcjonariatu w tym nowym podmiocie" - mówił wicepremier i szef MAP Jacek Sasin.

"Dlatego nie preferujemy i nie będziemy realizować tej transakcji w sposób gotówkowy, tylko poprzez połączenie, poprzez fuzję, która spowoduje - biorąc pod uwagę znacznie większe udziały SP w PGNiG i Lotosie - podniesienie poziomu własności w tej nowej firmie do takiego poziomu, który będzie gwarantował pełną kontrolę Skarbu Państwa nad tym nowym podmiotem" - wyjaśniał.

Dopytywany o poziom udziałów państwa w nowym koncernie, powiedział, że dokładnie będzie można podać tę informację, gdy fuzja zostanie zrealizowana. "Według tych szacunków, którymi się w tej chwili posługujemy, to będzie poziom własności na poziomie blisko 50 proc." - wskazał.

W ciągu kilku miesięcy proces łączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG zostanie zakończony

Widać finał procesu łączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG, w ciągu kilku miesięcy ten proces zostanie zakończony - powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak powiedział Sasin, widać finał procesu łączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG. "W ciągu kilku miesięcy ten proces zostanie zakończony. Mam nadzieję, że do końca tego roku ten multienergetyczny koncern będzie już funkcjonował" - oświadczył szef MAP.

Wicepremier zauważył, że jesteśmy w transformacji energetycznej, którą zadekretowała Komisja Europejska. "Musimy się zmienić pod względem źródeł energii, musimy inwestować, aby zmierzać ku energetyce zeroemisyjnej. Te inwestycje to jest ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki" - powiedział Sasin.

Dodał, że wedle ekspertów wartość tych inwestycji może przekroczyć 200 mld euro.

"Naszą ambicją jest, aby tej transformacji dokonać własnymi siłami, żeby to polskie firmy, zmieniając się, tę transformację urzeczywistniły. Nie chcemy, aby w wyniku tej transformacji Polska uzależniła się pod względem produkcji energii od zagranicznych pomiotów, dlatego musimy stworzyć silny pomiot, który będzie w stanie inwestować ogromne pieniądze każdego roku w transformację energetyczną" - powiedział.

Podkreślił, że z połączenia Orlenu, Energi i Lotosu i PGNiG będzie nowa firma, o łącznej kapitalizacji ok. 78 mld zł. "Ta firma będzie generować roczne przychody na poziomie ok. 200 mld zł i zysk EBITDA na poziomie ponad 20 mld zł. To jest suma, która pokazuje, że tworzymy podmiot, który będzie zdolny wyzwaniom transformacji energetycznej sprostać" - powiedział.

Według Sasina przeprowadzenie transformacji małymi podmiotami jest nierealne.

UOKiK: PGNiG wzmacnia pozycję rynkową w handlu gazem, konkurenci ograniczają działalność

PGNiG wzmacnia pozycję rynkową w handlu gazem, a konkurenci ograniczają działalność - ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego wyznaczył warunek dla przejęcia PGNiG przez PKN Orlen - wynika z środowej informacji Urzędu.

Jak podał UOKiK, w ramach postępowania dotyczącego wniosków o koncentrację PKN Orlen i PGNiG przeprowadzono wnikliwe badanie rynku, którym objęto także konkurentów w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu.

Z analiz wynikało, że aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego charakteryzuje się wzmacnianiem pozycji PGNiG i ograniczaniem działalności przez konkurentów PGNiG i PKN Orlen na rynku hurtowej sprzedaży gazu - poinformował urząd antymonopolowy w komunikacie. Przypomniał, że utrzymywanie zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia możliwości prowadzenia takiej działalności.

UOKiK wskazał, że pomimo formalnej niezależności operatora magazynów gazu spółki Gas Storage Poland od PGNiG, Urząd uznał, że brak separacji właścicielskiej stwarza zachętę do preferowania członków swojej grupy kapitałowej w działalności Gas Storage Poland. Istniałoby zatem ryzyko, że po koncentracji połączony podmiot mógłby ograniczać dostęp do magazynów gazu swoim konkurentom na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu - ocenił UOKiK.

Zgoda na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen jest uwarunkowana sprzedażą Gas Storage Poland, zarządzającej magazynami gazu należącymi do PGNiG. Dzięki rozdzieleniu własności magazynów od ich zarządzania, zwiększy się dostępność do tej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych tj. konkurentów PGNiG i Orlen - podkreślił UOKiK.