Reklama

w grudniu 2021 r. pierwszej europejskiej elektrowni fotowoltaicznej o skali przemysłowej.

Oznacza to powiększenie portfela własnych elektrowni spółki na Węgrzech do 63 i łącznej mocy do 51,8 MWp.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy uruchomić kolejną elektrownię w ramach naszego węgierskiego portfela IPP, która będzie działać bez wsparcia państwa. Projekt został zrealizowany zgodnie z naszą nową strategią rynkową rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych, które działają konkurencyjnie na rynku energii. Podejście to zostało uzasadnione ostatnimi zmianami na rynku, a także przewidywanymi wzrostami europejskich cen energii. Dynamiczny rozwój naszych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej podkreśla ich wartość i potencjał" - powiedział CEO Photon Energy Group Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Nowa elektrownia zajmuje ponad 2,8 hektara i wykorzystuje dwustronne moduły fotowoltaiczne zamontowane na jednoosiowych trackerach. Instalacja podłączona do sieci E.ON.

Przewidywana, całkowita roczna produkcja energii wyniesie około 2,1 GWh, co odpowiada oczekiwanym rocznym przychodom w wysokości 440 tys. euro w oparciu o bieżące ceny węgierskich kontraktów terminowych na energię elektryczną w 2022 r., podano.

"Całkowity koszt rozwoju i budowy elektrowni wyniósł 1 mln euro i został sfinansowany z wpływów z emisji obligacji" - czytamy także.

Energia elektryczna będzie sprzedawana na krajowym rynku energii elektrycznej na zasadach handlowych. Oznacza to, że spółka nie zawarła żadnych umów zakupu energii (PPA). Mogą jednak one odgrywać rolę w przyszłej strategii zarządzania przychodami zakładu, obok innych opcji zabezpieczających, zaznaczono.

Nowa elektrownia została zaprojektowana i wybudowana w pełni za pomocą środków własnych Photon Energy Group. Usługi inżynieryjne, zaopatrzenia i budowlane zapewniła spółka zależna Photon Energy Solutions. Photon Energy Operations - kolejna spółka zależna - będzie świadczyć usługi długoterminowego monitoringu, eksploatacji i utrzymania elektrowni, zakończono.

Globalnie grupa posiada i eksploatuje 88 elektrowni o łącznej mocy 91,9 MWp.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)