"W maju br. spółka Columbus Energy zwiększyła przychody o ponad 30% w stosunku do kwietnia br. Znacząco, bo aż o 42% zwiększyła się też wartość podpisanych przez spółkę umów, zwłaszcza w zakresie pomp ciepła i magazynów energii" - czytamy w komunikacie.

"Większość wskaźników operacyjnych jest lepsza i już dostrzegamy, że czerwiec przyniesie kolejny wzrost sprzedaży. Wprawdzie przychody w maju jeszcze nie odzwierciedlają zwiększającej się dynamiki sprzedaży, jednak już w czerwcu spółka powinna operacyjnie wypracować wystarczającą marżę, aby odzyskać rentowność" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Reklama

Obecnie Columbus procesuje sprzedaż 62 MW farm fotowoltaicznych wybudowanych i planuje sprzedaż 43 WM farm w budowie, co pozwoli spółce całkowicie spłacić zobowiązania wobec banków i obligatariuszy, podkreślono w materiale.

"W aktualnej sytuacji rynkowej i kosztów kredytów to rozwiązanie wydaje się najrozsądniejsze. […] Pamiętajmy, że cały drugi kwartał nie będzie jeszcze odzwierciedlał potencjału wynikowego Spółki, a zysk nadal nie będzie satysfakcjonujący. Jednak każdy kolejny miesiąc powinien przynieść tylko lepsze informacje i wskaźniki, a rynek, na którym jest mniej podmiotów i który jest dużo trudniejszy, daje nam szansę na ugruntowanie pozycji lidera" - podsumował prezes.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)