Reklama

"Szacuje się, że realizacja strategii będzie wymagała poniesienia w latach 2022-2030 nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 48 mld zł. Dwa główne kierunki inwestycji to dystrybucja energii elektrycznej (ok. 50%) i zwiększenie mocy w odnawialnych źródłach energii (ok. 35%). Osiągniecie wszystkich zakładanych w strategii zamierzeń inwestycyjnych dotyczących źródeł energii pozwoli na dysponowanie w 2030 r. mocą zainstalowaną na poziomie 4,8 GW z ok. 80% udziałem źródeł odnawialnych, co pozwoli na obniżenie wskaźnika emisyjności z ok. 750 kgCO2/MWh w 2021 r. do poziomu poniżej 160 kgCO2/MWh w 2030 r." - czytamy w komunikacie.

Nakłady w zakresie Dystrybucji mają być poniesione na:

- Przyłączenia nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej

- Modernizację i odtworzenie sieci elektroenergetycznej

- AMI (liczniki dla klientów)

- Łączność, IT, inne, wymieniono w prezentacji strategii.

W zakresie OZE capex zostanie przeznaczony na:

- Realizację projektów farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, w tym offshore

- Modernizację i odtworzenia elektrowni wodnych.

Kolejne 8% nakładów inwestycyjnych ma zostać przeznaczone na technologie gazowe, w szczególności na:

- Dekarbonizację Obszaru Ciepło

- Budowę dwóch kogeneracyjnych bloków gazowo-parowych.

Także 8% środków ma trafić na pozostałe projekty, tj.:

- Inwestycje w przyłączenia nowych odbiorców ciepła, inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne w sieci ciepłownicze, IT

- Inwestycje modernizacyjne w Segmencie Wytwarzanie i Wydobycie w 2022 r., wymieniono dalej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)