"To, co zwiększamy w tym roku, to produkcję węgla kierowanego do indywidualnych odbiorców. Bogdanka maksymalnie rocznie produkowała 60 tys. ton węgla do celów opałowych. Maksymalna zdolność, jaka jest w tej chwili oszacowana to 360 tys. ton rocznie" - powiedział Wasil dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590.

Podkreślił, że Bogdanka nie jest technologicznie przystosowana do produkcji tego rodzaju węgla, ze względu na rozdrobnienie wydobywanego surowca i na zakład przeróbczy.

W tym roku spółka zakłada produkcję ok. 260 tys. ton węgla typu groszek. Jest on przeznaczony dla odbiorców indywidualnych, ale także np. dla rolnictwa. Jego cena oferowana przez spółkę to ok. 1,2-1,3 tys. zł za tonę.

"Jeśli chodzi o produkcję węgla do celów energetycznych, to realizujemy je zgodnie ze strategią, czyli w wysokości 9,7 mln ton rocznie. Inwestycje [w ewentualne zwiększenie wydobycia] są kosztowne i długoterminowe. Także potencjał osobowy pozwala jedynie na produkcję ok. 10 mln ton" - wskazał także prezes.

Reklama

Spółka zamroziła projekt, który zakładał budowę dwóch szybów, jednak nie do wydobycia węgla. Jego zmiana wymagałaby uzyskania nowych pozwoleń środowiskowych, dodał prezes.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.