"Od momentu powstania zarysu tego projektu w grę wchodził zakup węgla wyłącznie o odpowiedniej jakości i ściśle określonych parametrach. To kluczowe z punktu widzenia potrzeb naszych klientów, którzy oczekują konkretnego produktu oraz naszych wymogów produkcyjnych. 4 miesiące trwały prace nad doborem właściwego źródła, posiadającego produkt, zbliżony do parametrów polskiego węgla. Chcemy w obszarze importu, uczestniczyć w całym procesie produkcyjno-logistycznym, dzięki czemu będziemy w 100% pewni jakości. Tylko takie podejście pozwoli nam realizację naszego głównego założenia, że dzięki sprowadzeniu surowca z zagranicy i poddaniu go obróbce z wykorzystaniem węgla z kopalni Silesia, istotnie zwiększymy podaż takiego surowca, na który czekają nasi kontrahenci" - powiedział prezes Artur Siewierski, cytowany w komunikacie.

Bumech będzie jedynym klientem sprzedającego w okresie obowiązywania umowy. Podczas procesu wyboru oferenta z RPA władze spółki położyły szczególny nacisk na znalezienie podmiotu gwarantującego dostawę węgla o ściśle określonych parametrach i jakości, koniecznych do zapewnienia produkcji z tego surowca mieszanek odpowiednich dla polskich klientów. Zgodnie z umową, sprzedaż surowca odbędzie się w oparciu o formułę FOB, Incoterms 2020 - Maiden Wharf w Durbanie. Dostawy będą realizowane do 31 marca 2024 r., podkreślono.

Umowa pozostawia emitentowi - w oparciu o analizę zapotrzebowania rynku - swobodę w ustalaniu poziomu comiesięcznej sprzedaży. Zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem, w miarę upływu czasu poziom comiesięcznych dostaw węgla będzie zwiększany z 50 000 ton do wysokości 100 000 ton, podano również.

Reklama

"Całkowita cena zakupu węgla będzie uwzględniała rzeczywistą cenę zakupu surowca przez sprzedającego, koszty spedycji, przeładunku w porcie, rozliczeń oraz opłatę dla sprzedającego. Rozliczenia między spółką a sprzedającym będą odbywać się w oparciu o faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe. Sprzedający otrzyma płatność za surowiec tylko wówczas, gdy parametry węgla będą przedstawiały jakość na minimalnym poziomie wskazanym w umowie" - czytamy dalej.

Bumech ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy średni miesięczny wskaźnik cen API2-ARA spadnie o 35%, względem średniej ceny notowań API2-ARA z sierpnia 2022 r.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427 mln zł w 2021 r.