W wydanym komunikacie ENI ogłosiło, że wznowienie dostaw rosyjskiego gazu do Włoch było możliwe dzięki rozwiązaniu przez ten koncern i inne strony kwestii zobowiązań, wynikających z nowych norm wprowadzonych przez austriacki Urząd Regulacji Energetyki.

W sobotę Gazprom zawiadomił stronę włoską, że nie jest w stanie zrealizować dostaw gazu z powodu wstrzymania jego tranzytu przez Austrię. Uzasadnił to zmianami regulacyjnymi w tym kraju, które nastąpiły w końcu września.

Od grudnia zeszłego roku uzależnienie Włoch od gazu z Rosji spadło z 40 do 18 procent.

Reklama

Obecnie włoskie magazyny gazu zapełnione są w ponad 91 proc. Rosja jest jego najmniejszym dostawcą. Najwięcej gazu wysyła do Włoch Algieria.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)