Strata operacyjna wyniosła 7,15 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy, choć na niewielkim minusie (-0,82 mln zł), jest znacząco lepszy niż w drugim kwartale (-32 mln zł)" - czytamy w komunikacie

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 143,64 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 171,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 78,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 458,38 mln zł w porównaniu z 499,35 mln zł rok wcześniej.

"Jak wynika z opublikowanego raportu kwartalnego, Columbus mocno poprawił marżowość, zredukował koszty stałe i zminimalizował

zobowiązania finansowe. Zarząd Columbus zapewnia, że trudną sytuację z początku roku grupa ma już za sobą, a po drugim kwartale 2022 r. organizacja zaczyna działać w sposób zrównoważony" - czytamy w komunikacie.

"Nasza pierwsza inwestycja zagraniczna, czyli biznes w Republice Czeskiej, w czwartym kwartale może dostarczyć konkretne przychody i marżę. Odnotowujemy również dynamiczny rozwój rynku B2B, zarówno w mikroinstalacjach, jak i wielkoskalowych instalacjach komercyjnych. Rozpoczęliśmy też kolejne inwestycje. Mamy ponad 350 MW farm fotowoltaicznych do wybudowania, 400 MW/1600MWh magazynów energii. To inwestycje liczone w miliardach złotych. Nadal też inwestujemy w nowe projekty, które mogą nam pomóc zwielokrotnić te liczby" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 61,96 mln zł wobec 12,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)