PKN Orlen ogłosił w środę, że zawarł z węgierskim MOL „przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz MOL 100 proc. udziałów w Lotos Paliwa za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 610 mln USD oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego Lotos Paliwa, w dniu, w którym podpisano umowę przyrzeczoną”.

Według PKN Orlen, podpisano też umowę z Lotos Paliwa sprzedaży na rzecz tej spółki paliw, obowiązującą w okresie do 8 lat od dnia jej wejścia w życie oraz umowę licencyjną, określającą warunki korzystania przez Lotos Paliwa ze znaków towarowych wykorzystywanych na stacjach Lotos dla potrzeb przeprowadzenia ich rebrandingu po nabyciu udziałów przez MOL, obowiązującą w okresie 5 lat od dnia jej wejścia w życie.

PKN Orlen wyjaśnił, że umowy zawarto „w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku sprzedaży detalicznej paliw, określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r., wyrażającej warunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą Lotos”.

„Jednocześnie spółka informuje, że trwają prace nad zakończeniem procesu zawarcia finalnej umowy, na podstawie której podmioty z Grupy Kapitałowej Orlen nabędą od MOL stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech i na Słowacji” - zaznaczył PKN Orlen.

Reklama

Przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen, a ostatnio także PGNiG oraz wcześniej Grupy Energa, odbyło się w ramach budowy multienergetycznego koncernu, mającego m.in. zwiększyć możliwości konkurencyjne na międzynarodowych rynkach oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. O połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos akcjonariusze obu spółek zdecydowali w lipcu.

W styczniu tego roku, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Informowano wtedy m.in., że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

PKN Orlen podkreślał wówczas, iż wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że koncern ten kupi 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Jak informował wtedy PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

W środę PKN Orlen ogłosił, że podpisał umowy z Aramco Overseas Company dotyczące finalizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kontroli nad Grupą Lotos.

„W ramach transakcji, ogłoszonej już w styczniu 2022 r., PKN Orlen utrzymał 70 proc. udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tys. baryłek dziennie, Aramco obejmie 30 proc. udziałów w rafinerii, 100 proc. biznesu hurtowego i 50 proc. udziałów w obszarze paliwa jet w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce” - podał w środę w komunikacie PKN Orlen.

Prezes koncernu Daniel Obajtek podkreślił, że zamknięcie transakcji z Aramco ma strategiczne znaczenie dla dalszego zapewnienia dostaw surowca nie tylko do Polski, ale całego regionu.

„Zbudowaliśmy największą grupę w Europie Środkowej, silną biznesowo w kilku różnych obszarach, co gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój bieżącej działalności, ale też skuteczne wejście w nowe linie biznesowe. Oznacza to dla nas nowe możliwości wzrostu, które umożliwią dalszy rozwój w perspektywicznych obszarach, w tym produktach zapewniających wysoką marżę” - oświadczył Obajtek, cytowany w informacji prasowej PKN Orlen.

Dodatkowo PKN Orlen, Aramco oraz SABIC podpisały porozumienie o współpracy, dotyczące „przygotowania studium wykonalności i analiz technicznych dla potencjalnego wspólnego projektu petrochemicznego w Gdańsku”.

Po przejęciu PGNiG na początku listopada, PKN Orlen podkreślał, że wraz z wcześniejszymi fuzjami, obejmującymi Grupę Energa i Grupę Lotos, powstał największy w Europie Środkowej koncern, jeden z największych w Europie i 155. na świecie pod względem przychodów. (PAP)