Według ministra rozwoju Waldemara Budy, przedsiębiorstwa, które dotąd złożyły kompletne wnioski o pomoc w ramach wsparcia dla firm energochłonnych, to przede wszystkim duże (41 wniosków) i średnie (21 wniosków) biznesy. Wśród wnioskodawców znalazło się też 5 mniejszych firm.

Szef MRiT zwrócił uwagę, że o wsparcie w ramach naboru, który rozpoczął się 9 lutego br., firmy mogą ubiegać się do 22 lutego br.

Waldemar Buda zaznaczył, że to drugi, obok systemu rekompensat za pośrednie koszty emisji, instrument rządowego wsparcia dla firm energochłonnych. "Chcemy, żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do przedsiębiorstw – będzie to 38 dni od startu naboru" - wskazał.

Jak przypomniał minister, na pomoc przeznaczono 5 mld zł. "Te pieniądze to przede wszystkim pewność i stabilność funkcjonowania firm oraz utrzymanie miejsc pracy" – stwierdził.

Reklama

"Ponad 300 przedsiębiorstw rozpoczęło proces aplikowania o rządową pomoc dla firm energochłonnych" - przekazał Waldemar Buda. Szef MRiT dodał, że dotychczas całą procedurę przeszło 67 przedsiębiorstw. "Widzimy duże zainteresowanie programem. Kolejne wnioski są w trakcie wypełniania w generatorze na stronie internetowej NFOŚiGW" - wyjaśnił.

Resort przypomniał, że wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD") dostępny na stronie NFOŚiGW.

Według szacunków MRiT, grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 roku. Są to koszty zakupu gazu i energii, wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50 proc. względem średniej ceny z 2021 r.

Program "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Do programu kwalifikują się przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki: koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco