Wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego wyniósł 9 743,7 mln zł w 2022 r. wobec -3 268,23 mln zł rok wcześniej, wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Katowice.

Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 12 226,64 mln zł (wobec -2 723,85 mln zł rok wcześniej), w tym wynik ze sprzedaży węgla: 12 259,05 mln zł (wobec -297,19 mln zł rok wcześniej), podano w publikacji "Wyniki techniczno-ekonomicznych działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w 2022 r.".

Wynik EBITDA wyniósł 14 820,34 mln zł wobec -18,2 mln zł rok wcześniej.

Przychody razem w 2022 r. wyniosły 52 462,94 mln zł (wobec 31 616,84 mln zł rok wcześniej), w tym przychody ze sprzedaży węgla - 36 515,33 mln zł (wobec 20 703,35 mln zł rok wcześniej).

Wyniki obejmują następujące jednostki: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, LW Bogdanka, Tauron Wydobycie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia, Eko-Plus.

Reklama