Dla sojuszników Rosji z grupy OPEC+, którzy zobowiązali się do ograniczenia własnego wydobycia, by podbić ceny ropy, fakt, że Rosja nie wycofuje dostaw z rynku światowego, może być źródłem frustracji.

Dostawy rosyjskiej ropy poza granice kraju rosną, a nie spadają, mimo że kraj rzekomo od prawie trzech miesięcy znajduje się w fazie ograniczenia wydobycia ropy o 500 tys. baryłek dziennie, dokonanego w odwecie za sankcje i pułapy cenowe nałożone przez Grupę G7.

Czy przepływy ropy spadają?

Reklama

Teraz, zewnętrzne przepływy produktów rafinowanych spadają. Ale nie jest to spadek wywołany cięciami produkcji, tylko jak co roku, sezonowa obniżka produkcji. W rzeczywistości wydobycie spadło nieco mniej niż zwykle między pierwszym a drugim kwartałem.

Dostawy ropy naftowej z rosyjskich portów w ciągu czterech tygodni do 21 maja były o ponad 480 tys. baryłek dziennie wyższe niż w ciągu czterech tygodni do 26 lutego, wynika z danych śledzenia statków monitorowanych przez Bloomberg. Luty był miesiącem bazowym dla rosyjskich cięć produkcji.

ikona lupy />
Bloomberg / Średnie czterotygodniowe dostawy ropy naftowej z Rosji drogą morską według miejsca przeznaczenia

Analizy firmy Kpler pokazują ten sam wzorzec w przepływach rosyjskich surowców. Jej dane wskazują na wzrost o około 320 tys. baryłek dziennie w tym samym okresie. Tak czy inaczej: przepływy nie spadają.

Zamiast tego, dostawy w ostatnim okresie wzrosły o ponad 1 milion baryłek dziennie w porównaniu z ostatnimi czterema tygodniami ubiegłego roku.

Rosja twierdzi, że od chwili cięcia wydobycia, przepływy morskie surowca zostały wspierane przez odciążenie rurociągów dostarczających wcześniej surowiec do kilku krajów europejskich.

Liczby pokazują jednak, że przepływy w tych rurociągach spadły na długo przed wejściem w życie rzekomego ograniczenia wydobycia.

Niemcy przestały importować rosyjską ropę rurociągami w tym roku, podczas gdy ostatnie dostawy do Polski miały miejsce w styczniu. Przepływ rosyjskiej ropy rurociągami do Europy został przekierowany, na długo przez ogłoszeniem ograniczenia wydobycia, nie mówiąc już o jego wdrożeniu.

ikona lupy />
Bloomberg / Dostawy ropy do Europy rurociągiem Przyjaźń

Od lutego przepływy rurociągami są stabilne.

Niewiele dowodów

Skoro więc przepływy ropy nie spadają, to może spadek wydobycia odczuwalny jest w dostawach produktów rafinowanych?

W tym segmencie obraz jest bardziej skomplikowany, ale ostatecznie istnieje niewiele dowodów na prawdziwy spadek.

Wykorzystując dane Kplera do śledzenia cotygodniowych wysyłek produktów z rosyjskich portów, wolumeny gwałtownie spadły od szczytowego poziomu około 3,5 miliona baryłek dziennie w tygodniu do 26 marca.

Do tygodnia zakończonego 21 maja spadły o 1 milion baryłek dziennie.

Na pozór to dużo. Nawet biorąc pod uwagę średnie z czterech tygodni, aby wygładzić niektóre skrajności, spadek wynosi ponad 600 tys. baryłek dziennie.

ikona lupy />
Bloomberg / Eksport produktów rafinowanej ropy naftowej z Rosji. W tym roku przepływy produktów drogą morską nabrały rozpędu

Transport rosyjskich produktów rafinowanych w pierwszym kwartale tego roku przebiegał bez większych zakłóceń, z gwałtownymi wahaniami w czasie nałożenia przez Unię Europejską zakazu importu drogą morską, który wszedł w życie na początku lutego.

Przepływy produktów rafinowanych początkowo spadły, a następnie gwałtownie wzrosły, ze skokiem w wysyłce z kraju, który osiągnął szczyt w ciągu czterech tygodni do 26 marca. Ten wzrost wyolbrzymił późniejszy spadek wysyłek.

Biorąc pod uwagę wahania przepływów, obserwowane w pierwszych miesiącach tego roku, bardziej sensowne może być porównywanie przepływów w ujęciu średnim kwartalnym. Sugeruje to, że w tym roku nie doszło do anormalnego spadku eksportu produktów rafinowanych.

ikona lupy />
Bloomberg / Spadek rosyjskiego eksportu produktów rafineryjnych w tym roku jest mniejszy niż średnia z ostatnich pięciu lat

Poza Rosją nic nie widać

Spadek średnich przepływów produktów między pierwszym kwartałem a pierwszymi siedmioma tygodniami drugiego kwartału wyniósł w tym roku około 120 tys. baryłek dziennie.

Można to porównać ze średnim spadkiem o prawie 160 tys. baryłek dziennie między tymi samymi dwoma okresami w ciągu ostatnich pięciu lat. Uwzględnienie lub wyłączenie roku Covid 2020 ma niewielki wpływ na średni spadek we wcześniejszych latach.

Może się zdarzyć, że czas potrzebny na przeniesienie ropy do rafinerii, jej przetworzenie, a następnie wysyłkę powstałych produktów, powoduje znaczne opóźnienie między wdrożeniem ograniczenia produkcji a pojawieniem się go w eksporcie produktów rafinowanych o niższej rafinacji. Krajowe zakłady przetwórstwa ropy naftowej ostatnio zmniejszyły przepustowość w porównaniu z lutym.

Ale prawie trzy miesiące po obiecanym ograniczeniu wydobycia o 500 tys. baryłek dziennie, niewiele wskazuje na to, by jego wpływ był odczuwalny poza granicami Rosji – zakładając, że produkcja została naprawdę zmniejszona.