Jak przypomniało w środę w komunikacie PGNiG OD, spółka z początkiem lipca podjęła decyzję o obniżeniu ceny gazu, będącej podstawą do prognozy na 2024 r. z 516,73 zł za MWh do 200,17 zł za MWh, czyli ceny identycznej, jak obowiązująca w 2023 r. Spółka rozpoczęła już wysyłkę bieżących faktur z nową, niższą stawką. Wszyscy klienci, którzy dotychczas dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty.

Klienci, którzy otrzymali plany płatności na 2024 r. z wcześniej stosowaną do wyliczenia prognoz ceną 516,73 zł za MWh, która wynikała z obowiązującej taryfy, niebawem otrzymają skorygowane prognozy z niższą ceną na 2024 r. - zaznaczyło PGNiG OD, podkreślając, że tacy klienci mogą uznać wcześniej otrzymane prognozy z datą płatności po 1 stycznia 2024 r. za niebyłe.

Korzystne trendy na europejskich rynkach gazu?

Reklama

Decyzję o zastosowaniu niższej ceny spółka podjęła przede wszystkim z uwagi na utrzymujące się od pewnego czasu korzystne trendy na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024 - podkreśliło PGNiG OD. Spółka zaznaczyła w komunikacie, że istotny jest również fakt, iż jest dziś częścią Grupy Orlen, co daje gwarancję stabilności finansowej i pozwala na większą elastyczność działania w odpowiedzi na trendy rynkowe.

Aktualna cena stosowana przez PGNiG Obrót Detaliczny do wyliczenia prognoz zarówno na 2023, jak i 2024 r. wynika z ustawy o ochronie odbiorców gazu w 2023 r. i wynosi właśnie 200,17 zł/MWh. Mogą z niej korzystać gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także wskazane podmioty wrażliwe, jak szpitale czy domy pomocy społecznej.