"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z 15 lipca 2023 roku w sprawie otrzymania propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa udziałów Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz akcji Enea Elektrownia Połaniec S.A., zarząd Enea S.A. informuje, iż 10 sierpnia 2023 roku podjął uchwałę w przedmiocie akceptacji propozycji zawarcia podsumowań warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Enea S.A. udziałów Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz akcji Enea Elektrownia Połaniec S.A. wraz z ich podmiotami zależnymi celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego" - przekazała Enea w komunikacie.

Wcześniej podobne komunikaty wydały spółki PGE, Energa i Tauron.

W połowie lipca cztery spółki energetyczne (PGE, Energa, Tauron i Enea) otrzymały ofertę sprzedaży ich aktywów węglowych. Cena sprzedaży przez PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wynosiła 849 mln zł. Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie 5,4 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

Zaproponowana cena sprzedaży przez Energę Wytwarzanie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka wynosiła 153 mln zł.

Reklama

Cena udziałów Enea Wytwarzanie

Jeśli chodzi o Eneę, zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł. Zadłużenie spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70 proc. długu.

Na wartość zakupu spółki Tauron Wytwarzanie składają się dwa elementy: cena za akcje TW i wartość zadłużenia TW w stosunku do Tauron Polska Energia, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Taurona zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji przez Skarb Państwa. Tauron podał, że według stanu na 30 września 2022 r. zadłużenie wynosiło 6,3 mld zł. Zadłużenie do dnia nabycia akcji zostanie zmniejszone o 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu na kapitał własny Tauron Wytwarzanie.

Część zadłużenia w kwocie 2,1 mld zł podlegać będzie spłacie przez 8 lat, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki.

Do NABE, tworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafić mają węglowe aktywa wytwórcze kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych oraz kopalnie węgla brunatnego. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

W grudniu 2022 r. Minister Aktywów Państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, towarzyszącą tworzeniu NABE. (PAP)

autor: Michał Boroń