Grupa osób, która miała problemy w ubiegłym roku z odpowiednim ogrzewaniem domu, okazała się większa w porównaniu z 2021 r. (wzrost o 2,4 p.p.). „Sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych krajach UE” – podkreśla Eurostat.

Gdzie najwięcej osób miało problemy z ogrzewaniem?

Najwyższy odsetek osób, które nie były w stanie zapewnić sobie odpowiedniego ogrzewania domu, odnotowano w następujących państwach:

Reklama
 • Bułgaria (22,5%);
 • Cypr (19,2%);
 • Grecja (18,7%);
 • Litwa (17,5%);
 • Portugalia (17,5%);
 • Hiszpania (17,1%);
 • Rumunia (15,2%).

Kraje, gdzie odnotowano najmniej kłopotów z ogrzewaniem

Najmniej kłopotów z odpowiednim ogrzewaniem lokalów zarejestrowano wśród mieszkańców państw takich jak:

 • Finlandia (1,4%);
 • Luksemburg (2,1%);
 • Słowenia (2,6%);
 • Austria (2,7%);
 • Czechy (2,9%);
 • Szwecja (3,3%);
 • Estonia (3,4%).

Ogrzewanie w UE. Co pokazują dane ws. Polski i sąsiednich państw?

W Polsce odsetek osób, które miały problem z utrzymaniem odpowiedniego ogrzewania domu wyniósł ponad 4 proc. w 2022 r. Większe utrudnienia (według danych Eurostatu) mieli mieszkańcy (wspomnianej już) Litwy, Słowacji oraz Niemiec.

Najmniej kłopotów w tej grupie miały Czechy, które znalazły się w gronie państw, gdzie odnotowano najniższy odsetek ws. problemów z utrzymaniem odpowiedniego poziomu ciepła.

 • Litwa (17,5%);
 • Niemcy (6,6%);
 • Słowacja (7,1%);
 • Polska (4,9%);
 • Czechy (2,9%).