Unia Europejska wprowadza surowsze przepisy dotyczące celu zwiększenie efektywności energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej to najpewniejszy sposób na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i cieplną i ważny cel pakietu Fit for 55. W najbliższych latach poprawiać efektywność energetyczną będą musiały przede wszystkim budynki, a na pierwszy ogień pójdzie sektor publiczny. Samorządy już szykują projekty pod przyszłe dofinansowanie z funduszy unijnych. Na tego typu inwestycje będą głównie pożyczki.

Efektywność energetyczna przede wszystkim

Znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), która została opublikowana we wrześniu tego roku, stawia cel redukcji zużycia energii o co najmniej 11,7 proc, w porównaniu z przewidywanym zużyciem energii w 2030 r. (w oparciu o scenariusz referencyjny na 2020 r.). W latach 2024–2030 państwa UE będą musiały co roku osiągać nowe oszczędności wynoszące średnio 1,49 proc. zużycia energii końcowej w porównaniu z obecnym poziomem 0,8 proc.

Reklama

Odrębnie dla sektora publicznego wprowadzono nowy roczny cel redukcji zużycia energii o 1,9 proc., a także obowiązek renowacji rocznie 3 procent powierzchni budynków, pozostających w zarządzie administracji publicznej, w tym samorządów terytorialnych. – Dyrektywa będzie kluczowa z punktu widzenia planowania działań związanych z remontami budynków w samorządowym zasobie budowlanym. Wprawdzie nie nakłada konkretnych obowiązków na władze krajowe, jednak zobowiązuje je do wspierania podmiotów publicznych w działaniach prowadzących do dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej – mówi Justyna Glusman ze Stowarzyszenia Fala Renowacji.

Kolejne wymogi przyniesie nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej budynków – EPBD, nad którą nie skończyły się jeszcze prace. Jak podaje Komisja, 75 proc. zasobów budowlanych w Unii charakteryzuje się niską charakterystyką energetyczną., a Polska nie jest tu wyjątkiem. Standard 15 proc. budynków o najgorszej efektywności energetycznej będzie musiał zostać podniesiony, a na pierwszy ogień pójdą budynki o dużej powierzchni użytkowej i użyteczności publicznej. Na krajach członkowskich spocznie zapewnienie wywiązania się z tego obowiązku. Nie wiadomo jeszcze, jak to miałoby zostać w praktyce wykonane i rozliczone.

Jak samorządy przygotowują się do przyszłych inwestycji? Do kiedy wystarczy pieniędzy? Czy uchwała antysmogowa nie może zostać złagodzona? Czy efektywność energetyczna musi się opłacać przedsiębiorcom? Czytaj na portalu Wysokie Napięcie.