"Pozytywna wiadomość płynąca od leasingodawców mówi o dodatnim wyniku całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020r.(0,6 proc. rok do roku). W przypadku portfela ruchomości dynamika wyniosła 0,8 proc. rok do roku" - czytamy w komunikacie.

ZPL poinformował, że w pierwszej połowie roku przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 46,1 proc. w strukturze rynku) oraz maszyny i inne urządzenia w tym IT (odpowiadające za 32,7 proc.).

"Nieco rzadziej finansowali środki transportu ciężkiego (18,7 proc. udział w rynku) oraz nieruchomości i inne aktywa - odpowiednio 1,5 proc. oraz 1 proc." - podał Związek.

"W portfelu firm leasingowych przeważały transakcje leasingowe, których skumulowana wartość wyniosła 25,2 mld zł, a łączne transakcje w zakresie pożyczki wyniosły 4,6 mld zł" - dodał.

Szacunki ZPL pokazały, że odbiorcami usług branży leasingowej są głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 72,4 proc. w strukturze klientów firm leasingowych, a największą grupą klientów są mikrofirmy - 53,9 proc.

"Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w trzecim kwartale br., ankietowane firmy oczekują pewnego spadku zatrudnienia" - poinformował ZPL.

Dodał, że firmy dostrzegają również nieznaczne pogorszenie jakości portfela oraz spodziewają się istotnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej w drugiej połowie 2020 r., przede wszystkim za sprawą bardzo wyraźnego wzrostu liczby wpływających wniosków leasingowych w trzecim kwartale 2020r.

"W zakresie nowej produkcji, firmy leasingowej spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla większości badanych grup środków trwałych" - czytamy.

Wedle ZPL najwyższe wzrosty finansowania oczekiwane są dla sektora maszyn i IT, a "trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich".

"Na niewielkim plusie pozostaje również prognoza dla pojazdów ciężkich. Natomiast negatywne perspektywy dla dalszego rozwoju prognozowane są dla finansowania nieruchomości" - dodano.

W ocenie ZPL pandemia covid-19 oraz związane z nią zamknięcie gospodarki przełożą się na bardzo istotne wyhamowanie tempa rozwoju rynku w 2020 r.

"Branża leasingowa spodziewa się utrzymania ujemnej dynamiki rynku w drugiej połowie roku" - podał Związek.

Według ZPL aktualnie prognozowana dynamika rynku jest wyższa, niż wskazywały wyniki uzyskane za pierwsze cztery miesiące 2020r.

"Prognoza rynku leasingu na 2020 (-19,3 proc.) jest ostatecznie powyżej rekordowych spadków odnotowanych w 2009 r. podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego (wówczas dynamika wyniosła -30,2 proc.) - podsumowano.