"Celem zagranicznych przedstawicielstw BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez m.in. wzmocnienie ekspansji zagranicznej. Badamy możliwości dla ekspansji polskich firm na rynku niemieckim i w ostatnim czasie widzimy coraz większą aktywność polskiego biznesu zainteresowanego przejęciami, akwizycjami, inwestycjami bezpośrednimi. Dotyczy to takich branż, jak chemiczna, meblarska, medyczna czy logistyczna" - powiedział dyrektor ds. relacji międzynarodowych z przedstawicielstwa BGK we Frankfurcie Krzysztof Kamola, cytowany w komunikacie.

Jak podał bank, polskie firmy działają na niemieckim rynku głównie w szeroko pojętej branży budowlanej, najczęściej jako podwykonawcy, co obecnie się zmienia.

Reklama

"Polskie firmy działające od dłuższego czasu w branży budowlanej, pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem, planują inwestycje np. w formie przejęć dotychczasowych zleceniodawców, wykorzystując coraz częstszy problem sukcesji w tym kraju. W ten sposób z dotychczasowych podwykonawców stają się generalnymi wykonawcami" - dodał Kamola.

Niemiecki konsument jest przywiązany do niemieckich produktów

Dyrektor wskazał również, że polscy eksporterzy na rynku niemieckim często stoją przed wyzwaniem przywiązania niemieckiego konsumenta do niemieckich produktów.

"Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskich eksporterów klasycznymi instrumentami, takimi jak m.in. polecenia płatnicze, akredytywy, transakcje forfaitingowe, czy prefinansowanie polskiego eksportu. Bank jest też gotowy pomóc w zrealizowaniu inwestycji bezpośrednich polskiego biznesu na rynku niemieckim. Polskie firmy mogą także korzystać z instrumentów wsparcia niemieckiego banku rozwoju KfW Bankengruppe oraz regionalnych banków rozwoju" - powiedział Kamola.

BGK podał, że oprócz współpracy z KfW Bankengruppe, landowymi bankami rozwoju oraz instytucjami finansowymi takimi jak AKA Ausfuhrkreditgesselschft mbH, przedstawicielstwo BGK we Frankfurcie rozwija współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Oddział we Frankfurcie nad Menem, niemieckim oddziałem PKO Banku Polskiego oraz innymi instytucjami działającymi na rynku niemieckim.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.