Gazeta powołując się na badania agencji zatrudnienia Gremi Personal wskazuje, że w lutym 2021 roku prawie czterech na pięciu imigrantów zarobkowych z Ukrainy miało w planach albo przymierzało się już do założenia własnego biznesu w Polsce. "To oznacza, że od zeszłego roku grupa Ukraińców chcących uruchomić w Polsce własny biznes zwiększyła się o jedną trzecią" - podaje dziennik.

"Ten trend widać zresztą w rejestrach ZUS: liczba obywateli Ukrainy prowadzących w Polsce działalność gospodarczą wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad jedną piątą, do 5,9 tys." - pisze "Rzeczpospolita".

Reklama

"Według danych Centrum Analitycznego Gremi Personal Polska przyciąga ukraińskich biznesmenów z kilku powodów: poprzez bliskość geograficzną, podobny język, stabilną gospodarkę, a przede wszystkim – przejrzyste warunki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla obcokrajowców. Ważnym powodem są również przejrzyste przepisy podatkowe i rządowe regulacje" - czytamy.

Dziennik dodaje, że pandemia nie zniechęciła też Białorusinów do przyjazdu za pracą do Polski. "Jak wynika ze statystyk ZUS, Białorusini byli w 2020 r. już drugą co do wielkości grupą cudzoziemców rejestrujących w Polsce działalność gospodarczą" - podaje.

"W ciągu zeszłego roku ich liczba wzrosła o jedną piątą, do ponad 2 tysięcy, w czym pomógł uruchomiony latem rządowy program Poland Business Harbour, który białoruskim specjalistom z branży IT, jak również firmom, w tym startupom z branży ICT, ułatwia rozpoczęcie działalności w Polsce" - wskazuje czwartkowa "Rzeczpospolita". (PAP)