W 2023 r. powstało ok. 28,6 tys. ukraińskich aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), czyli 1,8 razy więcej niż przez cały 2022 r. W 2023 r. niemal co dziesiąta nowa firma w Polsce była zakładana przez obywatela z Ukrainy - napisał Instytut w najnowszym Tygodniku Gospodarczym PIE.

Ukrainki bardziej aktywne od Polek

Według Instytutu Ukraińcy prowadzą 72 proc. aktywnych działalności rejestrowanych w Polsce przez cudzoziemców. Udział ukraińskich działalności prowadzonych przez kobiety wynosi ok. 38 proc. W 2022 r. udział aktywnych JDG prowadzonych przez Ukrainki wynosił 41 proc., a w 2023 r. było to już 37 proc. Jest to nadal więcej niż udział działalności zakładanych przez Polki (34 proc.) - napisano. Według instytutu, po wybuchu wojny, w marcu 2022 r., działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło 110 firm założonych przez ukraińskie kobiety, a już w kolejnym miesiącu ta liczba wzrosła do 345 firm.

Reklama

Branża zależy do płci

Przedsiębiorstwa ukraińskie działają przede wszystkim w branżach: budownictwo (24 proc.), informacja i komunikacja (18 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (14 proc). "Działalności gospodarcze zakładane przez ukraińskich mężczyzn różnią się strukturą branżową od firm zakładanych przez kobiety. Mężczyźni przede wszystkim zakładają działalność związaną z budownictwem (36 proc.), informacją i komunikacją (21 proc.), a także transportem i gospodarką magazynową oraz przetwórstwem przemysłowym (po 10 proc.). Obywatelki Ukrainy najczęściej prowadzą biznes związany z pozostałą działalnością usługową (32 proc.), informacją i komunikacją (12 proc.), a także handlem oraz usługami administrowania i działalnością wspierającą (po 10 proc.)" - podał PIE.

Etat czy własna firma?

Jak wskazano, założenie firmy w Polsce to dla wielu Ukraińców alternatywa do pracy na etacie. Jak wynika z danych ZUS, na koniec stycznia 2024 r. liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła prawie 756 tys. osób, z czego ok. 731 tys. to osoby pracujące na etacie oraz na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

"Własny biznes daje możliwość pozyskania większych środków finansowych na utrzymanie siebie i rodziny. To częściej praca zgodna z kwalifikacjami i umiejętnościami. W polskich firmach Ukraińcy najczęściej zatrudniani są do prac prostych, co wiąże się z niższymi wynagrodzeniami. Znaczna część otwieranych w Polsce firm jest kontynuacją działalności prowadzonej przed wojną w Ukrainie. Pomysł na inne firmy powstał podczas pobytu w Polsce, wpisując się w potrzeby polskich obywateli, ale też bardzo często ukraińskich uchodźców wojennych" - napisał Instytut.

To się wszystkim opłaca

Podano, że działalności prowadzone przez obywateli Ukrainy wpisują się w potrzeby polskiej gospodarki i częściowo uzupełniają luki, o czym świadczyć może udział firm budowlanych, z branży informacja i komunikacja, czy TSL. "Ponad połowa (61 proc.) polskich przedsiębiorców nie obawia się konkurencji ze strony firm prowadzonych przez Ukraińców w Polce, wynika z raportu +Barometr polskiego rynku pracy+. Ukraińcy, pracując w Polsce na etacie czy prowadząc własną działalność, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski" - zaznacza PIE.

alk/ wkr/ drag/