Jak wskazano w opublikowanym we wtorek badaniu, wynik ten plasuje polskich przedsiębiorców na pierwszym miejscu wśród firm z Unii Europejskiej, które wzięły udział w badaniu.

W ujęciu globalnym Polska zajęła 10. pozycję pod względem poziomu optymizmu wśród firm prowadzących handel zagraniczny. Większymi optymistami niż polskie firmy okazały się przedsiębiorstwa z Bangladeszu, Indii.

Pytani o powody ich optymistycznego nastawienia, polscy eksporterzy i importerzy najczęściej wskazywali na wzrost popytu na ich towary i usługi wśród konsumentów i klientów biznesowych (39 proc.), spadające koszty transportu i logistyki (27 proc.) oraz korzystną sytuację gospodarczą (26 proc.). Jedna czwarta rodzimych respondentów wskazała natomiast dodatkowo na rosnące wykorzystanie technologii.

Badanie opinii eksporterów i importerów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Kantar na zlecenie banku HSBC. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. firm z 26 krajów, w tym 200 przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową rodem z Polski. Grono respondentów z poszczególnych krajów zostało dobrane tak, aby odzwierciedlało strukturę lokalnej gospodarki.

>>> Czytaj też: Ambitni, wykształceni i upokorzeni. Rynek pracownika w Polsce to mit?