Jak poinformował GUS w analogicznym okresie roku ubiegłego saldo wyniosło minus 12,3 mld zł. W porównaniu z okresem styczeń – wrzesień 2018 roku eksport wzrósł o 6,5 proc., a import o 4,1 proc.

Z danych GUS wynika, że największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,8 proc. (w tym UE 79,9 proc.), a w imporcie – 65,6 proc. (w tym UE 57,9 proc.), wobec odpowiednio 87,2 proc. (w tym UE 80,6 proc.) i 66,5 proc. (w tym UE 59,3 proc.) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,0 proc., a w imporcie 7,9 proc., wobec odpowiednio 5,7 proc. i 8,8 proc. w styczniu – wrześniu 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 143,7 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13,7 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 161,1 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 165,8 mld zł.

Po trzech kwartałach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów (Niemcy, Czechy, W. Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Stany Zjednoczone, Węgry, Szwecja), a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Holandii oraz Niemiec.

Jak poinformował GUS udział Niemiec po trzech kwartałach w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 27,7 proc., a w imporcie o 0,7 p. proc. i stanowił 22,0 proc. Dodatnie saldo wyniosło 42,9 mld zł wobec 35,3 mld zł w analogicznym okresie ub.r.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski