Vici Polska zawarło porozumienie z Wuhan Asia - Europe International Trade & Commerce Co. Ltd. na dostawy mleka do Chin. Przewidywana wartość zamówień w ramach porozumienia ma wynieść 100 mln RMB. Producent piwa Van Pur zawarł natomiast porozumienie z Shanghai Greenland Global Commodity Trading Port Group, podano.

"W tym roku zauważamy duże zainteresowanie kupujących polskim mlekiem UHT, o czym zresztą najlepiej świadczy podpisane porozumienie między Vici Polska a chińskim dystrybutorem. Wzrost tego zainteresowania wynika między innymi z trudności związanych z realizacją dostaw z Australii i Nowej Zelandii. Zakłócenia w łańcuchach dostaw stwarzają szanse zwiększenia obecności polskich przedsiębiorców na chińskim rynku zwłaszcza w branży rolno-spożywczej" - powiedziała Małgorzata Zawisza z Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Chengdu, cytowana w komunikacie.

Oba porozumienia stanowią kontynuację współpracy nawiązanej podczas wcześniejszych edycji targów China International Import Expo. PAIH koordynowała udział Polski w dotychczasowych dwóch edycjach wydarzenia w roku 2018 i 2019. W ramach targów PAIH zorganizował misje polskich przedsiębiorców oraz polskie pawilony branżowe i pawilony narodowe, przypomniano.

W ramach tegorocznej edycji PAIH zorganizowała pawilony kosmetyczny i spożywczy, na których 14 polskich firm (7 firm z branży spożywczej i 7 firm z branży kosmetycznej) zaprezentuje swoje produkty.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.