"W przyszłym tygodniu ogłosimy dodatkową listę kodów działalności gospodarczej, które będą objęte tarczą finansową, również zostaną dołączone do wcześniejszej tzw. tarczy branżowej" - powiedział Gowin w "Magazynie EKG" radia Tok FM.

Pytany o ewentualne przedłużenie obowiązywania tarczy branżowej, powiedział: "Przygotowaliśmy […] rozporządzenie, które przedłuża tę pomoc na styczeń i luty".

Odnosząc się do branż, dotkniętych obostrzeniami, które nie są objęte pomocą, powiedział, że "każdy z tych przypadków jest bardzo uważnie analizowany".

"Najpierw w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), następnie konsultujemy to z Ministerstwem Finansów i jeżeli mamy wspólne rekomendacje, to one trafiają do Rady Ministrów" - podkreślił.

Reklama

Pytany natomiast o dodatkowe branże, które mają zostać objęte wsparciem, powiedział: "Nie chcę dzisiaj o niczym przesądzać, bo to nie może być decyzja jednego ministra, to musi być decyzja całej Rady Ministrów. Będę rekomendował rządowi poszerzenie tej listy o co najmniej kilka dodatkowych form prowadzenia działalności gospodarczej".

Tarcza branżowa oraz tarcza finansowa 2.0 są adresowane do branż najbardziej dotkniętych w wyniku obostrzeń, wprowadzanych ze względu na pandemię COVID-19. Są to m.in. branża handlowa, gastronomiczna, turystyczna i inne.