W Polsce i na Węgrzech udział ten wyniósł po 28 proc., a najniższy był na Słowacji – 22 proc. Według Eurostatu, w 2019 r. państwa V4 wyeksportowały do Niemiec towary o wartości 171 mld euro, czyli niewiele mniej niż na rynku niemieckim sprzedały łącznie Francja, Wielka Brytania i Włochy.
Obserwowany po kryzysie lat 2008– –2009 systematyczny wzrost eksportu państw V4 do Niemiec (w latach 2009–2019 wzrósł on 2,3-krotnie) został przerwany przez pandemię. Pierwszym miesiącem, w którym wszystkie państwa grupy odnotowały ponowny wzrost sprzedaży na rynku niemieckim (licząc rok do roku i bazując na danych Destatis, czyli imporcie Niemiec z tych państw), był listopad 2020 r. Nikomu z V4 nie udało się jednak nadrobić strat. Najbliżej była Polska. Między styczniem a listopadem 2020 r. wartość naszego eksportu do Niemiec była zaledwie o 0,6 proc. niższa niż rok wcześniej. Eksport pozostałej trójki był nadal wyraźnie niższy – Słowacji o 16 proc., Węgier o 11,2 proc., a Czech o 6,1 proc.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.