"Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed Group [...] - emitent jest właścicielem 100% akcji tej spółki - podjęło uchwałę nr 9 o podziale zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 577 317,31 zł, w ten sposób, że kwota 6 970 000 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla jedynego akcjonariusza - spółki Global Cosmed, zaś pozostała kwota 607 317,31 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)