Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w styczniu-kwietniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 3,5 -
eksport 90,0 19,0
import 86,5 15,6
mld USD
saldo handlu zagranicznego 4,2 -
eksport 108,4 30,3
import 104,2 26,6