Największa część świątecznych wydatków - przeciętnie 585 zł - będzie związana z artykułami spożywczymi i organizacją Świąt, co oznacza wzrost o 5% r/r. Na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 500 zł (-3% r/r), a na podróże świąteczne i dojazdy średnio 342 zł - kwotę w zasadzie analogiczną jak w roku ubiegłym, podano w raporcie.

"To jednak wartości uśrednione. W przypadku artykułów spożywczych blisko połowa osób - 49% - planuje zmieścić się w przedziale wydatków do 500 zł, a najczęściej - w 28% przypadków - wskazywana jest kwota pomiędzy 301 i 500 zł. Dla 18% górną granicą wydatków na świąteczny stół będzie 800 zł, a dla kolejnych 12% - 1 000 zł. Do 1 500 zł na jedzenie wyda 7% Polaków, a powyżej tej kwoty już tylko 3% Dla 11% respondentów kwota wydatków na artykuły spożywcze to jeszcze niewiadoma" - czytamy w raporcie.

Wydatki na prezenty do 500 zł deklaruje łącznie 57% Polaków. Droższe prezenty - do 800 zł rozważa dalsze 12%, a do 1000 zł - kolejne 7%. Sumarycznie 8% wyda na prezenty jeszcze więcej, a 16% jeszcze nie wie, ile dokładnie wyniosą ich wydatki w tej kategorii, podano.

Reklama

Jak wynika z raportu, o ograniczeniu wydatków na Święta myśli już 73% osób. Rok wcześniej oszczędności zadeklarowało 64% osób. Spośród tych osób, które myślą o ograniczeniu wydatków 45% planuje zaoszczędzić na prezentach. Ograniczenie wydatków na artykuły spożywcze deklaruje blisko 30% osób, natomiast co piąta osoba z tych, które planują oszczędności, będzie poszukiwała ich przede wszystkim w sferze wydatków na transport.

Sfinansowanie świątecznych wydatków z bieżących dochodów zadeklarowało 84% ankietowanych - wzrost o 5 pkt proc. r/r. 30% zakłada, że będzie musiała sięgnąć do zgromadzonych oszczędności, 2% badanych zakłada, że wspomoże się kredytem zaciągniętym w banku. Rok wcześniej plany zaciągnięcia świątecznego kredytu deklarowało 4%.

"Świąteczny Portfel Polaków 2022. Czy stać nas na Święta?" to opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich, oparte o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses, techniką wywiadów internetowych w dniach 4-9 listopada 2022 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie dorosłych (18+) Polaków liczącej 1 000 osób.