Jak zaznaczył UOKIK, postępowanie Urzędu wykazało, że spółka SCA PR Polska zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na dany rok z opóźnieniem, oczekując od kontrahentów uwzględnienia nowych warunków od początku roku. Oznacza to, że dostawcy, realizując zamówienia w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności, na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. Występowały również sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nieprzewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy - wskazał Urząd.

Dodatkowo, według UOKiK SCA PR Polska uzyskiwała od dostawców rabat retrospektywny, mimo że wartość obrotu, od której strony w uprzedniej umowie uzależniły jego udzielenie, nie została osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji tych działań dostawcy byli pozbawiani części dochodu przysługującego im z tytułu współpracy z siecią.

"Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy produktów nawet przez kilka miesięcy nie wiedzą, jakie wynagrodzenie otrzymają za sprzedane towary lub ich dochody są zmniejszane poprzez rabaty retrospektywne, które nie wynikają z podpisanych umów. Dlatego zobowiązałem spółkę odpowiedzialną za zakupy w sieci Intermarche do zmiany praktyk i zwrotu niesłusznie pobranych opłat" – wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie Urzędu.

Zgodnie z nałożonym przez Prezesa UOKiK zobowiązaniem, spółka SCA PR zwróci pobrane kwoty wraz z odsetkami za zakwestionowane rabaty. Ponadto spółka przestanie zawierać z dostawcami umowy określające warunki rabatów na dany rok już po jego rozpoczęciu, z mocą wsteczną. Dzięki temu dostawcy będą znali warunki finansowe współpracy z siecią Intermarche w momencie rozpoczęcia współpracy na konkretny okres - poinformował UOKiK.

Reklama

Jak wyjaśnił Urząd, zobowiązanie dotyczy również umów zawartych na 2023 r. i dostawców produktów rolno-spożywczych, którzy zobowiązani są do udzielania rabatu po osiągnięciu progu obrotowego. Spółka zwróci się do nich z propozycją zmiany umowy, tak aby wysokość rabatu zależna była od wartości zakupów produktów w okresie od dnia zawarcia umowy - a nie jak dotychczas od początku roku - do końca 2023 r. - poinformował UOKiK.(PAP)