Jak oświadczył w środę Obajtek w TVP Info, Polska Press została nabyta zgodnie z prawem, "ze zgodami korporacyjnymi, ale także ponieważ była decyzja UOKiK”. „Nie można wstrzymać czegoś, co z mocy prawa zostało wykonane” - dodał.

Prezes PKN Orlen oświadczył też, że decyzje, np. w kwestiach zarządczych, podejmowane przez zarząd koncernu są ważne, „mogą co najwyżej skutkować nakładaniem grzywny przez sąd”. „Ale będą wiążące” - stwierdził Obajtek.

Podkreślał, że sąd nie zarzucił Orlenowi przejęcie Polski Press niezgodnie z prawem. Jego zdaniem, w transakcji nie ma żadnego „zagrożenia koncentracyjnego”. „Orlen nie posiadał mediów. Orlen nabył media. To gdzie jest zagrożenie” - mówił. W jego ocenie, takie decyzje, jak sądu w tej sprawie, mogą skutkować „zahamowaniem inwestorów” i „pokazują, że tu nie ma tak na prawdę stabilności”. „Uważam, że to hucpa polityczna Rzecznika (RPO - PAP)(…) Ingerowanie w biznes jest nieprzyzwoite” - stwierdził Obajtek.

Obajtek powtórzył, że Orlen będzie wykonywać prawo z udziałów w Polska Press, bo „własność dla akcjonariuszy jest rzeczą świętą” i tą spółką zarządzać. „Nasze decyzje będą wiążące, a jeżeli sąd będzie twierdził, że jest inaczej, to będzie nas obciążał grzywną” - stwierdził.

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał na wniosek RPO wykonanie decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Jak podkreślił sąd, postanowienie jest niezaskarżalne.

W środę RPO wystąpił do sądu rejestrowego o uwzględnienie postanowienia sądu ochrony konkurencji w aktach rejestrowych spółek. Jak przypomniał w tym piśmie Rzecznik, sąd uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonywaniem decyzji Prezesa UOKIK oraz powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym.

Również w środę Polska Press podała, że decyzją NWZA tej spółki jej prezesem został Marcin Dec, dotychczasowy członek rady nadzorczej. Wcześniej Dec pełnił funkcję prezesa zarządu Sigma Bis, agencji mediowej PKN Orlen i PZU.