"Niezależnie od sprzeciwu reprezentatywnych organizacji związkowych i odrzucenia przez nich zasłużonych podwyżek dla całej załogi pragnę państwa poinformować, że zapowiadane od 1 lipca podwyżki będą pracownikom JSW wypłacane. Taka jest decyzja zarządu" - powiedziała Piontek, cytowana w komunikacie.

Odnosząc się do opublikowanego w mediach stanowiska trzech reprezentatywnych organizacji związkowych (ROZ) - z 65 związków zawodowych działających w JSW - o odrzuceniu zapowiedzianych przez zarząd JSW podwyżek dla pracowników od 1 lipca 2021 r. zarząd spółki ocenił, że jest to wyraz braku dbałości o realną poprawę warunków płacowych załogi JSW, a także brak zrozumienia, że dla zachowania miejsc pracy i płacy najważniejsza jest kondycja całej grupy i tworzony wokół niej klimat.

Reklama

"Opinii ROZ nie podzielają inne pozostałe organizacje związkowe, działające w JSW. Podczas kolejnego spotkania online (07.06.2021), na które tradycyjnie już zostały zaproszone wszystkie 65 związków zawodowych JSW, większość przedstawicieli strony społecznej przychyliło się do proponowanych przez zarząd rozwiązań. Strona społeczna otrzymała informacje i dokładne wyliczenia dotyczące kondycji finansowej spółki, jej zobowiązań i obecnych możliwości" - czytamy dalej.

Jak wskazano, zarząd negatywnie ocenia postawę osób wnioskujących uprzednio o 4%, aktualnie o 6% podwyżki i dodatkowe wynagrodzenia uzupełniające.

"Celem nadrzędnym zarządu JSW jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy 22 000 załodze na długie lata, odbudowa funduszu stabilizacyjnego, zabezpieczenie pieniędzy na spłaty wcześniejszych kredytów - także tych zaciągniętych w ramach wparcia w czasach koronakryzysu m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju - a także na bieżące inwestycje" - napisano także w komunikacie.

Zarząd JSW jest otwarty na dialog społeczny i prowadzi go z najwyższą starannością, podkreślono.

Pod koniec kwietnia zarząd JSW zdecydował o wprowadzeniu od 1 lipca 2021 r. wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4% dla wszystkich pracowników. Spółka podała, że przełoży się to na wzrost kosztów pracy w skali roku o ok. 110 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)