"Pierwsze półrocze zamykamy z dwukrotnie wyższą EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów tj. o ponad 3,5 mld zł – powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Dodał, że większy wolumen miedzi płatnej osiągnięto, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialną produkcję. Potwierdzają to wysokie wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzyskany przez nasze huty międzynarodowy certyfikat Copper Mark.

Jak podał koncern, produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i wyniosła 293 tys. ton.

Napisano, że Grupa odnotowała dwukrotny wzrost EBITDA skorygowanej w relacji do I półrocza 2020 r.(+2 662 mln zł). Wskazano, że w KGHM Polska Miedź wzrost o 1 226 mln zł wynikał ze wzrostu cen miedzi, natomiast w Sierra Gorda (+1050 mln zł) na poprawę wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży. W KGHM INTERNATIONAL (+371 mln zł) dodatkowo zaprocentował spadek kosztów podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji.

Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie 3 723 mln zł, tj. o 3 024 mln zł (ponad pięciokrotnie) wyższym od zanotowanego w pierwszym półroczu 2020 r.

Reklama