Mimo że w ostatnich latach kilka państw ponownie podjęło produkcję, a na rynek wkroczyli też nowi gracze, Chiny nadal są potentatem w wydobyciu metali ziem rzadkich. Według US Geological Survey w 2021 r. Chiny nadal odpowiadały za 60 proc. światowej produkcji.

Wiele państw obawia się uzależnienia od Chin, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty technologiczne, dlatego kraje posiadające złoża ziem rzadkich, prawdopodobnie będą je dalej eksploatować.

Mimo obaw Stany Zjednoczone nadal wysyłają swoje pierwiastki ziem rzadkich do Chin w celu ich przetworzenia, ale planują też uruchomić krajowe zakłady przetwórcze, korzystając ze środków z ponadpartyjnej umowy infrastrukturalnej.

Chiny mają również największe znane złoża pierwiastków ziem rzadkich, ale Brazylia, Wietnam i Rosja również mają duży (w dużej mierze) niewykorzystany potencjał w tym sektorze. Jak widać na wykresie statista.com, po 2010 roku Stany Zjednoczone i Australia zwiększyły produkcję pierwiastków ziem rzadkich, a ostatnio także Myanmar i Tajlandia zaczęły wydobywać znaczne ilości surowców.

Reklama

W przeszłości Stany Zjednoczone wydobywały i produkowały pierwiastki ziem rzadkich do celów wojskowych, teraz weszły na rynek, ponieważ metale ziem rzadkich są niezmiernie ważne w ramach wdrażania kluczowych technologii.

ikona lupy />
Globalna wydobycie metali ziem rzadkich w tonach / statista.com