Zysk operacyjny wyniósł 178,72 mln zł wobec 66,78 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 214,4 mln zł wobec 97,99 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2186,95 mln zł w 2021 r. wobec 1061,6 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki wcześniejszym inwestycjom rozwojowym oraz skutecznym działaniom handlowym i operacyjnym zrealizowaliśmy ilość sprzedaży na poziomie 231 tys. ton, co oznacza wzrost o 47%, a przychody ze sprzedaży wyniosły 2,2 mld zł, czyli wzrosły o 106%. EBITDA wyniosła 214,4 mln zł, czyli była o 119% wyższa niż w poprzednim roku, a znormalizowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 148,4 mln zł, co oznacza wzrost o 128%" - napisała prezes Agnieszka Drzyżdżyk w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 26,18 mln zł wobec 32,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)