Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym 2024 r. wyniósł 47,9 pkt. wobec 47,1 pkt. w styczniu - podał S&P Global.

Kłopoty w strefie euro pociągną przemysł w dół

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) ocenił w piątek, że taki wynik jest lepszy na tle zmian w Europie Zachodniej, gdzie, jak wskazał, w lutym nastroje pogorszyły się – w strefie euro indeks spadł z 46,6 do 46,1 pkt, w Niemczech z 45,5 do 42,3 pkt.

Reklama

Według ekspertów instytutu poprawa to efekt lepszych przewidywań odnośnie do sytuacji finansowej oraz zatrudnienia. "W 2024 r. spodziewamy się odbicia produkcji przemysłowej" - ocenili eksperci, zastrzegając, że słabe wyniki gospodarcze u największych partnerów handlowych Polski dalej będą osłabiać wyniki polskiego przemysłu.

Zaznaczyli jednak, że bieżącą koniunkturę przedsiębiorcy oceniają gorzej niż miesiąc temu. "Spodziewamy się umiarkowanego przełożenia poprawy sentymentu na faktyczne dane gospodarcze. Wyniki produkcji przemysłowej były słabe w ciągu ostatnich kilku miesięcy" - prognozują eksperci. Ich zdaniem, jednocześnie optymizm respondentów koreluje z prognozami. Dodali, że "gorsze wyniki u naszych sąsiadów mogą negatywnie wpływać na kondycje eksporterów".

Polski przemysł ma się dobrze

Badania koniunktury GUS, jak zauważono, również sugerują poprawę nastrojów – ogólny wskaźnik syntetyczny wzrósł w lutym o 0,4 pkt do 97,8 pkt. "Takie poziomy dalej jednak są spójne z umiarkowanym tempem wzrostu PKB" - zauważyli eksperci, dodając, że największą poprawę widać w prognozach produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na najbliższe 6 miesięcy.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny powstały w 1928 r. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

autor: Anna Bytniewska