"W najbliższych miesiącach dynamika cen warzyw nadal kształtować się będzie w wyraźnym trendzie spadkowym, co wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory warzyw będą wyższe od ubiegłorocznych oczekujemy wystąpienia silnej deflacji w tej kategorii w II poł. 2020 r." - czytamy w "Kwartalniku Agrobiznesu" Credit Agricole.


Głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz dynamiki cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne.


"Dynamika cen owoców pozostaje wysoka ze względu na ich wyraźnie słabsze ubiegłoroczne zbiory. W kierunku wzrostu cen warzyw oddziałuje również wyższa dynamika cen owoców importowanych. W II poł. 2020 prognozujemy wyraźne obniżenie tempa wzrostu cen w tej kategorii" - czytamy dalej.


Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zima 2019/2020 była bezśnieżna i bardzo łagodna i nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Straty w przechowywanych warzywach obserwowano na ogół na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim sezonie przechowalniczym.