Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych planowane jest - wedle wcześniejszych zapowiedzi - w tym tygodniu.

"W projekcie rozporządzenia zaproponowano, m.in.:

- zwiększenie budżetu pomocowego o II transzę (39,33 mln euro) wsparcia ze środków unijnych oraz możliwość powiększenia o dwukrotność ww. kwoty z budżetu krajowego;

- wydłużenie terminu na składanie wniosków o pomoc do dnia 31 lipca (z dnia 14 lipca)" - czytamy w wykazie.

Reklama

Jednocześnie zaplanowano:

- zmianę przepisów dotyczących współczynnika korygującego;

- wydłużenie terminu sprzedaży zbóż, rzepaku lub rzepiku objętego pomocą z dnia 30 czerwca do dnia 15 lipca.

Podejmowane działania mające na celu intensyfikację wywozu zbóż z Polski, mimo że bardzo istotne w obecnej sytuacji, nie są wystarczające, ponieważ część ukraińskich zbóż i nasion rzepaku pozostaje w Polsce, stanowiąc konkurencję dla krajowej produkcji. Jednocześnie utrudnieniem dla eksportu zboża i nasion rzepaku jest duża konkurencja wśród głównych eksporterów o rynki zbytu w krajach trzecich oraz trend spadkowy cen na globalnym rynku zbożowym, uzasadniono.

(ISBnews)