- Legislacja idzie w kierunku uświadamiania organizacjom, że cyberbezpieczeństwo jest istotne – wskazuje Krzysztof Sierański.

Stillsec jest polską spółką, która zajmuje się usługami cyberbezpieczeństwa. Podstawowa działalność firmy opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich wiąże się z procesem zapewniania zgodności w organizacjach, co obejmuje zarówno audyt jak i pomoc w dostosowaniu się przez organizacje do określonych wymogów prawnych lub wymogów klienckich.

Drugi z filarów działalności spółki to testy bezpieczeństwa, w tym testy infrastruktury, aplikacji i urządzeń.

Reklama