Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski ocenia, że ubytek rocznych przychodów odsetkowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych będzie sięgał 30 mln zł rocznie, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank utworzył 17 mln zł rezerwy w III kw. w związku z orzeczeniem tzw. małego TSUE z 11 września i od tej daty na bieżąco i automatycznie rozlicza wszystkie sprawy związane ze zwrotem prowizji, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz
"Ubytek rocznych przychodów oceniamy na 30 mln zł""- powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.
Bank podał w raporcie, że w związku z wyrokiem TSUE oraz oświadczeniem UOKiK zarząd uznał, że zwiększone prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych uzasadnia utworzenie rezerwy na potencjalne zwroty prowizji dla klientów. Na dzień 30 września 2019 r wysokość rezerwy wynosiła 17 mln zł.
"Utworzyliśmy rezerwę 17 mln zł - na przeszłe wypadki, które będą spływały. Od 11 września wszystkie sprawy wcześniejszych spłat kredytów na bieżąco rozliczamy w sposób liniowy, jest to robione automatycznie, klient nie musi występować z reklamacją. [...] Nie przesądzamy, jak ukształtuje się standard orzecznictwa w tym zakresie" - powiedział Bartkiewicz.
Podkreślił, że sytuacja wymaga dostosowania samego modelu kredytów konsumpcyjnych do nowej sytuacji.
"Wiele modeli biznesowych dla wielu grup produktowych nie trzyma się całości. Wiele podmiotów będzie musiało zrezygnować z tej działalności" - powiedział Bartkiewicz.
"Do tej pory nie zmieniliśmy nic poza schematem zwrotu prowizji z 11 września" - dodał.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,81 mld zł na koniec 2018 r.
(ISBnews)