Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Awbud złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z powództwa spółki przeciwko Ozen w restrukturyzacji (dawniej Ozen Plus) o zapłatę 15,36 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, w którym sąd oddalił powództwo Awbudu, podała spółka.
"Spółka w apelacji zaskarżyła wyrok w całości i wniosła m.in.: o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, z pozostawieniem temu sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego, ewentualnie, w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku o rozpoznanie na zasadzie art. 380 KPC niezaskarżonych postanowień sądu wydanych na rozprawie w dniu 25 czerwca 2019 r. [...]" - czytamy w komunikacie.
11 lipca spółka informowała, że Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwa Awbudu przeciwko Ozen w restrukturyzacji o zapłatę 15,36 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)