ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego


Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln mln zł od Banku Handlowego, podała spółka. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata - w ocenie banku - zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie upadłością spółki.
"W konsekwencji wypowiedzenia spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł" - czytamy w komunikacie.
"O wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, umowy ramowej Nr DWPZSF/SFTRF/ZMK/005/17 dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych z dnia 11 października 2017 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 26 października 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku, a w ramach której bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udzielić spółce kredytu w kwocie 67 876 397,36 zł z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności z tytułu kredytów i umowy zawartych przez spółkę z Bankiem Millenium S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności spółki" - podano także.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)