"W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem zarządu banku" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bankiem.

Idea Bank poinformował w raporcie, że jego zarząd jest w trakcie uzgodnień Planu Ochrony Kapitału z UKNF, a do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał nie został on zatwierdzony. (PAP Biznes)